English | Русский | 中国
 
 

帕福斯将新建邮轮码头

bottom

26-05-2014

帕福斯将新建邮轮码头

众议院议长,Yiannakis Omirou, 依亚纳奇斯·奥米罗最近宣布,港务局和交通及工程部将在帕福斯港建设停泊邮轮的新船坞,他声称 该项目将推动城市的旅游和经济发展,间接帮助帕福斯2017年的目标。会议还宣布,将会加快由部长理事会拨付500万欧元,并要求 联合资助的欧盟项目将在7月前提交给欧盟委员会。在他向新闻界的讲话中,奥米罗说,已经做出决定采取措施,确保帕福斯2017年 的成功结果所需项目得以迅速实施。
 
塞浦路斯:
33 Nicodemou Mylona Street
8101, Pafos, Cyprus
电话:+357 26 848 800
传真:+357 26 934 910
电子邮箱: info@pafilia.com
塞浦路斯免费热线电话:8000 8989
地图
利马索尔办公室:
307-309
10月28日大道
利马索尔, CY3105
塞浦路斯
电话: +357 25 590 880
电子邮箱: info@pafilia.com
地图
莫斯科:
6 Presnenskaya Naberezhnaya, bldg. 2
Empire Tower, Floor 31
Office 3
123112 Moscow,Russia
电话: +7 (495) 137 8998
电子邮箱: russian@pafilia.com
地图
中国:
北京市朝阳区东三环中路39
号建外 SOHO
6号楼3305
电话: +86 136 6102 2984
电子邮箱: info@pafilia.cn.com
地图
South East Asia Office:
Level 46, Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street
District 1
Ho Chi Minh, Vietnam
T: +84 28 6287 5911
M: +84 777 686 019
E: b.winter@pafilia.com
地图
雅典办公室地址
斯科皮罗大街52号&
卡夫卡所街58号交汇处
希腊雅典基普塞利
希腊
电话: +30 210 2717100
邮箱: info@pafilia.gr
地图